مقایسه قیمت گذاری

قیمت ما

 • قیمت
 • ذخیره سازی
 • پشتیبانی
 • پشتیبان گیری
 • حافظه

پایه

52000 تومان

 • 10 گیگابایت
 • هفته ای یک بار
 • 2 گیگابایت

استاندارد

83000 تومان

 • 20 گیگابایت
 • روزانه
 • 3 گیگابایت

پیشرفته

65000 تومان

 • نامحدود
 • روزانه
 • 6 گیگابایت

قیمت ما

 • قیمت
 • ذخیره سازی
 • پشتیبانی
 • پشتیبان گیری
 • حافظه

پایه

51000 تومان

 • 10 گیگابایت
 • هفته ای یک بار
 • 2 گیگابایت

استاندارد

62000 تومان

 • 20 گیگابایت
 • روزانه
 • 3 گیگابایت

پیشر

42000 تومان

 • نامحدود
 • روزانه
 • 6 گیگابایت

پیشرفته

75000 تومان

 • نا محدود
 • روزانه
 • 6 گیگابایت

قیمت ما

 • قیمت
 • ذخیره سازی
 • پشتیبانی
 • پشتیبان
 • حافظه

پایه

14000 تومان

 • 10 گیگابایت
 • هفته ای یک بار
 • 2 گیگابایت

استاندارد

63000 تومان

 • 20 گیگابایت
 • روزانه
 • 3 گیگابایت

پیشرفته

63000 تومان

 • نا محدود
 • روزانه
 • 6 گیگابایت

استاندارد

58000 تومان

 • 20 گیگابایت
 • روزانه
 • 3 گیگابایت

پیشرفته

48000 تومان

 • نا محدود
 • روزانه
 • 6 گیگابایت

آیا در باره خدمات ما سوالی دارید؟

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی،از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند.